Свободни часове за любителско пързаляне

29.03.2022

Свободни часове за любителско пързаляне

 

 

 

17.05

08:00-19:45
 

18.05

08:00-14:45

 

 

19.05

08:00-08:45

12:30-17:30

 

20.05

12:30-14:30

17:15-20:00

 

 

21.05

08:30-09:30

18:30-20:00

 

22.05

08:30-09:45

16:45-18:45

 

23.05

 

08:00-08:45

12:30-18:45

 

Свободни часове за любителско пързаляне