Покрита ледена пързалка
"BLACK SEA ICE ARENA"


Ледената пързалка "BLACK SEA ICE ARENA" - е голям модерен спортен и тренировъчен комплекс с обща площ от 3300 кв.м.,покритието на   пързалката е  с естествен лед 60x30 м, както и трибуна за зрители за 400 места.   Ледената пързалка...
повече...