Свободни часове за периода 22 Май - 27 Maй

 

22.05

13:00-13:30

 

23.05

13:00-13:30

16:45-19:00

 

24.05

14:00-15:00

19:15-21:00

 

25.05

13:00-13:30

 

26.05

13:00-13:30

 

27.05

19:15-21:00

 

 

Свободни часове за периода 22 Май - 27 Maй Свободни часове за периода 22 Май - 27 Maй Свободни часове за периода 22 Май - 27 Maй