Свободни часове за периода 22 Януари - 29 Януари:

 

22 Януари

09:00-17:00

19:00-21:00

 

23 Януари

09:00-17:00

19:00-21:00

 

 

 

24 Януари

09:00-21:00


 

25 Януари

 

09:00-17:00

19:00-21:00

26 Януари

09:00-10:00

11:00-17:00

19:30-21:00

 

27 Януари

11:00-15:15

18:00-19:00

 

28 Януари

09:00-17:00

19:00-21:00

 

29 Януари

09:00-17:00

19:00-21:00

 

 

Свободни часове за периода 22 Януари - 29 Януари: Свободни часове за периода 22 Януари - 29 Януари: Свободни часове за периода 22 Януари - 29 Януари: